Ogrodzenia siatkowe

Praca wstępna:

 1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec.
 2. Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia.
 3. Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię.
 4. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy(odstęp pomiędzy słupami wynosi 2,5-3,0m).
 5. Słupy naciągowe wraz z podporami powinny być osadzone jako początkowe i końcowe oraz co 25-30m w linii prostej, a także przy każdej zmianie przebiegu ogrodzenia.

Prace przy osadzaniu słupów:

 1. Wykop otwory o średnicy 30cm i głębokości 50cm (jeśli grunt nie jest kamienisty można tego dokonać świdrem ręcznym).
 2. Do dołu wstaw pierwszy słup ogrodzenia i wypełnij go betonem.
 3. Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa a następnie ubij dobrze beton i zagęść go.
 4. Każdy początkowy słup musi zostać wzmocniony słupem podporowym:
 5. – w tym celu zamontuj najpierw podporę luźno na słupie naciągowym ( na wysokości 2/3 słupa licząc od poziomu gruntu) i w miejscu, gdzie zetknie się z gruntem wykop kolejny otwór.
 6. – następnie wypełnij go betonem i zamontuj podporę, równocześnie przykręcając ją do słupa ogrodzenia za pomocą nakładki podpory i opaski.
 7. Te same czynności wykonaj przy montażu ostatniego słupa w linii ogrodzenia oraz naciągowych słupów pośrednich.

UWAGA: Beton powinien stygnąć przez co najmniej tydzień.