Ogrodzenia Panelowe

Praca wstępna:

 1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec
 2. Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia
 3. Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię
 4. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy(odstęp między słupami powinien wynosić 2,58m).

Prace przy osadzaniu słupów:

 1. Wykop otwory o średnicy 30cm i głębokości 50cm (jeśli grunt nie jest kamienisty można tego dokonać świdrem ręcznym).
 2. Do dołu wstaw pierwszy i ostatni słup ogrodzenia i wypełnij go betonem.
 3. Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa a następnie ubij dobrze beton i zagęść go.
 4. Rozciągnij sznurek między skrajnymi słupami i zabetonuj wzdłuż pozostałe słupy.
 5. UWAGA: Beton powinien stygnąć optymalnie przez tydzień.

Montaż paneli

 1. Pomiędzy słupami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panelu. Przyjmuje się 1 obejmę na każde 50cm wysokości panelu np. 3 obejmy dla panelu 150cm).
 2. Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej ilości nakrętek zrywalnych zapobiegających demontażowi przez niepowołane osoby.
 3. Uwaga! Jeżeli w ogrodzeniu wystąpi konieczność przycięcia przęsła na żądaną szerokość należy bezwarunkowo zabezpieczyć antykorozyjnie brzegi ciętego elementu.