Postawienie ogrodzenia a wymogi prawne

Ogrodzenie działki jest pierwszym elementem, który zwraca uwagę osób przebywających w pobliżu posesji. Jest to więc nie tylko konstrukcja, która izoluje własność prywatną od nieproszonych gości, ale również stanowi podstawową część zewnętrznej aranżacji, która współgra z całym stylem budynku. I choć wdawać by się mogło, iż wygląd oraz kształt płotu zależy głównie od inwestora i jego preferencji, są sytuacje, w których należy zastosować się do przepisów prawa budowlanego. Obecnie po nowelizacji prawa w większości przypadków, spełniających określone kryteria, budowa ogrodzenia nie jest uzależniona od posiadania pozwolenia. Warto jednak wiedzieć, kiedy należy się o nie ubiegać, by nie popełnić tzw. samowoli budowlanej, która może być później zakwalifikowana do rozbiórki.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę ogrodzenia, które nie przekracza 2,2 m wysokości. Inwestorzy bez obaw mogą zatem remontować istniejące już płoty oraz stawiać nowe pomiędzy sąsiednimi działkami lub od strony dróg i terenów publicznych. Co ciekawe, wcześniej istniał obowiązek zgłaszania takich zamierzeń nawet w sytuacji, gdy wysokość płotu między działkami nie przekraczała 2,2 m. W przypadku wyższych konstrukcji z kolei trzeba było ubiegać się o pozwolenie. Obecnie zgłoszenie takiej budowy jest obligatoryjne wyłącznie wtedy, kiedy płot jest wyższy niż wysokość 2,2 m.

Przeczytaj także: Ogrodzenie kute zdobione czy minimalistyczne?

Poza tą sytuacją o pozwolenie muszą ubiegać się również ci, którzy planują postawić ogrodzenie w miejscu, gdzie są duże różnice w wysokości terenu

Montaż ogrodzenia

Wówczas płot stanowi część tzw. muru oporowego, odpowiadającego za zabezpieczenie przed osuwaniem się terenu. Sama budowa ogrodzenia nie może więc stwarzać zagrożenia, dlatego ubieganie się o pozwolenie dotyczy zarówno miejsca, jak i materiałów, z jakich ma ono zostać wykonane. Pozwolenie jest konieczne także wtedy, gdy ogrodzenie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W tym przypadku poza pozwoleniem niezbędne jest także posiadanie zgody konserwatora na wprowadzenie zmian na działce.

Jakie wymogi prawne musi spełniać ogrodzenie?

Oprócz kwestii zgłaszania budowy i uzyskiwania stosownych pozwoleń w określonych przypadkach istotne jest również spełnienie wymogów prawnych dotyczących samego ogrodzenia. Po pierwsze, płoty można stawiać wyłącznie na swojej działce lub na linii granicznej między posesjami za zgodą sąsiada. Co więcej, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Tym samym, płoty niższe niż 2,2 m nie mogą być zakończone drutami kolczastymi oraz innymi ostrymi elementami. Ważna jest również stabilność konstrukcji oraz zachowanie odpowiednich wymiarów furtki i bramy. Przy czym warto pamiętać, że brama nie może otwierać się na zewnątrz lub na teren sąsiada. Furtka z kolei nie powinna być węższa niż 90 cm.

Przy projektowaniu ogrodzenia nie można również zapominać o miejscowym planie zagospodarowania terenu. Mianowicie w niektórych przypadkach gmina określa warunki usytuowania ogrodzenia lub też konkretnie jego wygląd. Zdarza się tak, że w przyszłości na danym terenie planowane są inwestycje takie, jak np. budowa dróg, dlatego należy stawiać ogrodzenia w określonej odległości od pasa drogowego. W przeciwnym razie mogą pojawić się kłopoty ze złym rozmieszczeniem płotu, które mogą czasem skutkować koniecznością jego rozbiórki. W innych sytuacjach dla władz samorządowych istotny jest wygląd płotów, który nie zaburza ogólnej estetyki osiedli. Wówczas również lepiej zapoznać się z wytycznymi, by nie ponosić w przyszłości strat finansowych.